Holistisch

Holisme Grieks: holos: het geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem (fysiek, biologisch, technisch, chemisch, economisch, enz.) niet kunnen worden verklaard door de som van alleen zijn componenten te nemen. Aldus wikipedia.

Holistisch houdt in dat er naar de mens als geheel wordt gekeken lichaam, verstand en ziel.

Zoals ook in de natuur is ons lichaam een heel ecosysteem waarbij alles verbonden is. Je omgeving (genetische factoren, voedingspatroon, leef- en werkomgeving, de hoeveelheid stress, mindset, beweging,…) heeft hier een sterke invloed op.

Elke vorm van onbalans zal zich dan ook uiten in je lichaam.