Rouw en verlies

Neem nu contact op

Alles in het leven is aan verandering onderhevig; niets blijft ongewijzigd.

Wanneer je geconfronteerd wordt met een drastische wending in je leven, mag je niet toestaan dat dit allesoverheersend wordt. Ik bied mijn hulp aan om je perspectief te verschuiven en je te leren omgaan met je nieuwe realiteit. Samen werken we eraan om het negatieve om te buigen naar het positieve, zodat jij, verrijkt en met een gezonde instelling, de volgende levensfase kunt betreden.

Ik bied trajectbegeleiding aan voor een intensieve en persoonlijke aanpak, gericht op het verbeteren van jouw levenskwaliteit. Het is mijn missie om in een relatieve korte periode mooie resultaten te boeken.

Besef wel dat dit een proces is.

Het is onrealistisch om te verwachten dat een ontwikkeling, die wellicht maanden of jaren heeft geduurd, binnen een uur of een avond transformeert. Tijd is noodzakelijk om een duurzame verandering teweeg te brengen.

We maken optimaal gebruik van onze tijd zonder jouw persoonlijke tempo uit het oog te verliezen. Met een doortastende aanpak en respect voor jouw grenzen, streef ik ernaar je tot diepgaande inzichten te leiden, waardoor je bewustere keuzes kunt maken om je doelen te realiseren. De stappen die je zet, zijn betekenisvol – omdat de antwoorden en motivaties uit jezelf komen!

Het ideale moment om mijn hulp in te roepen:

• 3 tot 4 maanden na het overlijden van een dierbare of na een significante verliessituatie. Tegen die tijd ben je beter in staat om met enige afstand naar jezelf en je reacties te kijken.

• Wanneer je zelf aanvoelt dat je vastloopt en er geen vooruitgang in je rouwproces zit.

• Als onzekerheid regeert over wat je zou moeten doen.

• Je voelt je vaak uitgeput, slaapt slecht, maakt je zorgen over de toekomst en of je het wel juist aanpakt.

• Wanneer er niemand in je omgeving is bij wie je je hart kunt luchten. Een luisterend oor, zonder oordeel, is cruciaal voor het verwerkingsproces.

Soms is de rouw extra zwaar door:

• Verliesstapeling, zoals het overlijden van bejaarde ouders kort na elkaar, een ongeluk met grote gevolgen, of elk ander substantieel verlies dat niet simpelweg ‘even’ verwerkt kan worden.

• Een recent verlies roept oud, onverwerkt verlies op.

• Traumatische verlieservaringen.

• Het niet kunnen afscheid nemen van een overledene.

• Andere problematiek zoals familieconflicten, psychische problemen, financiële zorgen, werkloosheid of relatieproblemen. Schuldgevoelens, gegrond of niet, spelen ook vaak een rol.

• Verborgen verlies, zoals het overlijden van iemand waarmee je een geheime relatie onderhield.

Wat de therapie inhoudt:

Mijn visie is gericht op jouw transformatie, het terugkrijgen van zelfcontrole, het verwerken van trauma’s, het herstellen van zelfvertrouwen, en het ontwikkelen van een positieve levensvisie en zelfbeeld.

Aangezien elk persoon uniek is, kan ik geen uniforme aanpak garanderen. Normaliter zijn er 8 tot 12 sessies nodig om jou in je kracht te zetten. Mijn begeleidingsstijl is gebaseerd op de HBS-methodiek: Holistisch, Boeddhistisch, Systemisch.

Het is daarbij essentieel dat jij openstaat voor werk op zielsniveau, hetgeen je ook als intuïtief werken zou kunnen omschrijven.

Neem nu contact op